Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Свободни места за ученици за учебната 2019/2020 година по реда на чл.104, ал.1 и ал.2 на Наредба №10 от 01.09.2016 г.

Последни новини

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 23 и 24 октомври 2019 г. ФЕГ организира провеждане на родителски срещи с класните ръководители и учителите по паралелки, както и „среща на родителите“ за излъчване на представител на паралелката в събранието за избор на Обществен съвет при ФЕГ по приложения график.
Дневен ред:
1. Запознаване с Правилника за дейността на училището и УУП /за IX и X клас/;
2. Запознаване с графика за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици и приемно време на учители за I учeбен срок;
3. Запознаване с резултати от анкета за тормоза в училище, Механизма за противодействие на училищния тормоз, заповед за забрана за тютюнопушене;
4. Успеваемост на учениците по предмети от входно равнище;
5. Провеждане на „среща на родителите“ за излъчване на представител на паралелката в събранието за избор на Обществен съвет при ФЕГ.

График: вижте приложената снимка
...

Oбява за свободно място в 8ж клас
Профил "Чужди езици" с интензивно изучаване на английски език. Втори чужд език- френски език. Необходими документи - Заявление по образец и копие на Свидетелство за основно образование. Документи се подават в канцеларията на гимназията от 07.10.2019 г. до 09.10.2019 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. Класирането на кандидатите се извършва по реда на чл.63, ал.3, ал.4 от Правилника за дейността на училището /за справка – училищен сайт/....


Още новини
» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ» Oбява за свободно място в 8ж клас» ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”» ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ОКТОМВРИ» Свободни места за ученици към 16.09.2019 г. по реда на чл.104, ал.1 и ал.2 на Наредба №10 от 01.09.2016 г., както следва» Уважаеми ученици, родители, учители,» Родителска среща за VIII клас» ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ETWINNING» С Ъ О Б Щ Е Н И Я» “Еразъм+”» ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЮЛИ» ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  » Всички новини
Последно качено
"
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.