Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Одобрени графици

Актуализации към: 25.09.2017

График за класни работи!

График за контролни работи!

График за приемното време на учителите!

График за часовете за консултация!

І. НАЧАЛЕН ЧАС – ПО ГРАФИК
ІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ – В ДЕНЯ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО В ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКЦИЯ НА ВТОРИ ЕТАЖ
ІІІ.КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ - ПО ГРАФИК ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНА 2016/2017Г. - ОТ КОМИСИЯТА ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТНАТА РАБОТА.
ІV.НА ПЪРВАТА КОНСУЛТАЦИЯ, ПРОВЕДЕНА ОТ УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕТО, УЧЕНИКЪТ ПОЛУЧАВА КОНСПЕКТ С ВЪПРОСИ ПО УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.

Росица Звездарова
ЗДУД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ
УЧЕБНА 2016/2017Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ
ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ
УЧЕБНА 2016/2017Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ
ЗА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА
СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ
УЧЕБНА 2016/2017Г.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2017 г.