Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Одобрени графици

актуализиран /към 12.01.2017/ ГРАФИК за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2016-2017 година

актуализирано за II учебен срок на 2016-2017 година
График за класни работи тук,

График за контролни работи тук,

/актуализирано за II срок за учебната 2016-2017 година/
часовете за консултации тук,
часовете за приемно време на учителите тук
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2017 г.