Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Педагогически екип

актуализирано към 14.09.2017 г.

Р Ъ К О В О Д С Т В О

Д и р е к т о р:

Мариела Николова

З а м е с т н и к – д и р е к т о р и
по учебно-възпитателната дейност по административно-стопанската дейност
Ана Атанасова
Ирина Карталева
Георги Ангелов


"
Френски език

Мариела Николова
Ана Атанасова
Анна Димитрова
Бистра Качева
Величка Велкова
Гергана Душилова
Джеф Смолига
Ели Дечева
Емилия Христева
Кристина Кирякова
Мадлен Славова
Милен Мошолов
Патриция Георгиева
Силвия Банялиева
Силвия Маринова
Стефка Карагяурова
Яна Юрукова

У Ч И Т Е Л И
/по методични обединения/


» Български език и литература
» Френски език
» Английски език
» Китайски език
» Математика, информатика и информационни технологии
» История и цивилизация
» География и икономика
» Философски цикъл
» Биология и здравно образование
» Физика и астрономия
» Химия и опазване на околната среда
» Изобразително изкуство
» Музика
» Физкултура и спорт

Психолог: Виктория Атанасова
Педагогически съветник: Силвия Чалъкова
Административен сектор: Дима Панчева, Елисавета Карабаджакова, Божидар Лилов
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2018 г.