Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Родителски срещи

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 22 и 23 март 2017 г. ФЕГ организира провеждане на родителски срещи с класните ръководители и учителите по паралелки по приложения график.
Дневен ред:
1. Информация за проведен извънреден инструктаж на учениците
2. Запознаване с графика за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици и приемно време на учители за II учeбен срок
3. Организационни въпроси
4. Успеваемост на учениците по предмети
5. Информация във връзка с предстоящата кампания за ДЗИ (само за XII клас)
График: ... вижте прикрепената снимка
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2018 г.