Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 10 май 2017 г. (сряда) от 18.00 часа ФЕГ организира провеждане на родителска среща с класните ръководители на XII клас.

Дневен ред:

1. Информация за задълженията на зрелостниците, които ще се явят на ДЗИ сесия май-юни на 19 и 22 май 2017 г.

Родителите/настойниците ще бъдат запознати с начина на допускане на зрелостниците в сградата на изпитите, с времето на явяване в изпитната зала, изпитното време за всеки модул и изискването за черен химикал, както и с всички задължения на зрелостника, описани в инструктажа за зрелостника.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2018 г.