Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
За осмокласниците, за учебната 2017-2018 година

СКЪПИ ОСМОКЛАСНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ОСМОКЛАСНИЦИ,

Поздравяваме Ви за успеха в кампанията за кандидатстване след седми клас.

Приветстваме Ви с добре дошли в нашата училищна общност.

В очакване на новата учебна година Ви предоставяме списък с произведения, които ще се изучават по български език и литература в 8 клас:

Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип. Троянски митологичен цикъл.

Омир „ Илиада”
Сафо „Любов”
Софокъл „ Антигона”

Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Моисей; за Исус, за Богородица.
Евангелие от Матей и Евангелие от Йоан
„ Пространно житие на Константин-Кирил”
Константин Преславски „ Азбучна молитва”
Черноризец Храбър „ За буквите”

Бокачо „Декамерон”: Ден първи, Новела трета-„Притчата за трите пръстена”
Сервантес „ Дон Кихот”
Шекспир „ Хамлет”, Сонет 91 и Сонет 130
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2018 г.