Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Документи (оригинални служебна бележка за резултатите от НВО и свидетелство за завършено основно образование) за кандидатстване за свободните места в VIII клас се приемат в канцеларията на училището от 29 до 31.08.2017 г. от 8.30 до 16.30 часа.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2018 г.