Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Свободните места може да видите от снимката!
Заявления за кандидатстване за свободните места се приемат в канцеларията на училището до 21.09.2017 г., от 8.30 до 16.30 часа.

Класирането на кандидатите се извършва по реда на чл.63, ал.4 от Правилника за дейността на училището.

Заявления ще се приемат и след посочения срок , в случай че останат незапълнени свободни места.

Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2018 г.