Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 18 и 19 октомври 2017 г. ФЕГ организира провеждане на родителски срещи с класните ръководители и учителите по паралелки по приложения график.
Дневен ред:
1. Запознаване с Правилника за дейността на училището
2. Запознаване с графика за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици и приемно време на учители за I учeбен срок
3. Запознаване с Механизма за противодействие на училищния тормоз
4. Успеваемост на учениците по предмети от входно равнище
5. Организационни въпроси
График:
Начален час: 18:30

VIII А-З, IX А-З - 18.10.2017 г. (сряда)

X А-З, XI А-И, XII А-З - 19.10.2017 г. (четвъртък)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2018 г.