Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Програма "Еразъм+"

виж в модула

Програма "Еразъм+", КД2, сектор "Училищно образование" /КА219/, проекти само между училища, договор № 2017-1-FR01-KA219-037348_3

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери” гр. Пловдив е одобрена за партньор по проект на Еразъм+, който стартира от настоящата учебна година.

Той е по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”. Темата на проекта е„ Отговорно потребителство” и е пряко обвързана с идеята за устойчивото развитие.

Дейностите ще бъдат реализирани през 2017/2018 и 2018/2019 учебна година. Гимназията ще си партнира със следните училища: гимназия „Вожла“, гр. Шамбери (Франция) и гимназия „ Ес Тиера де Алваргонзалез“, гр. Кинтанар де ла Сиера (Испания).

Целта на проекта е да развие адекватни потребителски навици у учениците с помощта на метода за учене чрез опита / в сферата на здравословното хранене и потреблението и производството на текстил/, както и да повиши нивото на техната образователна мотивация, езиковата компетентност, комуникационни и презентационни умения и способност за работа в екип. Нашите ученици ще посетят Франция и Испания и ще посрещнат връстниците си от тези страни. Гимназията ще бъде домакин на първата работна среща през ноември 2017г.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2020 г.