Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА /към 20.11.2017 г./

Заявления за кандидатстване за свободните места се приемат в
канцеларията на училището до 23.11.2017 г., от 8.30 до 16.30 часа.

Класирането на кандидатите се извършва по реда на чл.63, ал.4 от Правилника за дейността на училището /за справка – училищен сайт/.

Заявления ще се приемат и след посочения срок , в случай че останат незапълнени свободни места.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2018 г.