Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Свободни места за ученици по реда на чл.104, ал.1 и ал.2 на Наредба №10 от 01.09.2016 г., както следва:/виж снимката/

Документи се подават в канцеларията на гимназията от 9.00 ч. до 16.00 ч. в срок до 23.02.2018 г.

Класирането на кандидатите се извършва по реда на чл.63, ал.3, ал.4 от Правилника за дейността на училището /за справка – училищен сайт/.

Заявления ще се приемат и след посочения срок , в случай че останат незапълнени свободни места
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2018 г.