Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
КОНКУРС

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери” в качеството си на училище посланик на Европейския парламент обявява вътрешноучилищен конкурс на тема: „Защо е важен моят глас в Европа?”
Регламент:
В конкурса могат да вземат участие ученици от VIII до XII клас в гимназията като имат право на избор да представят идеите си чрез:
Eсе (от 500 до 1000 думи, word.doc, шрифт: Times New Roman, 12);
Плакат на тема: „Европейски избори 2019”;
Колаж;
Видео (да не надвишава 2 минути).
Краен срок за участие: 12.04.2018г.
Участниците изпращат своите работи на: feg.ambassador.school@gmail.com като задължително посочат име, фамилия и клас.
Наградите на най-добре представилите се ученици ще бъдат връчени на официалното честване на 9 май 2018 г. – Ден на Европа.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.