Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Инициативата „Европейско междучасие”

Учениците от Европейския клуб във Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Езкюпери” се включиха активно в инициативата „Европейско междучасие”.
Българският евродепутат, г-н Светослав Малинов, организира конкурс за ученици от всички гимназии, участвали в инициативата „Европейско междучасие”.
За участие в конкурса свои идеи изпратиха осем ученици от училището ни, представени под формата на есе или видеоклип на тема: ”В каква Европа искам да живея след 5 години?”.
Наградата – посещение на Европейския парламент в Брюксел получават:
Рея Руменова Ковачева – 11 ”а „ клас;
Ива Парашкевова Топалова – 11 ” з” клас.
Те ще имат възможността през месец април 2018 г. заедно с още 28 наградени участници в конкурса от други училища в България да посетят Европейските институции и забележителностите на Брюксел.

Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2020 г.