Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 28 и 29 март 2018 г. ФЕГ организира провеждане на родителски срещи с класните ръководители и учителите по паралелки по приложения график.
Дневен ред:
1. Запознаване с чл.89, т.9 от ПДУ във връзка с участие на родители наблюдатели на ДЗИ. Запознаване с промени ПДУ и анекс към ПДУ относно процедура за подаване на сигнали
2. Запознаване с графика за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици и приемно време на учители
3. Организационни въпроси
4. Успеваемост на ученици по предмети
5. САМО ЗА XII КЛАС: Информация във връзка с предстоящата кампания за ДЗИ
График: виж снимката
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.