Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
СВОБОДНО МЯСТО В 8. КЛАС

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“
ФРЕНСКИ ЕЗИК - 1

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ 20.09 - 25.09. 2018 г.:


І.НА 20.09 и 21.09. 2018 г., ОТ 8.30 ДО 16.00 Ч. И НА 25.09. 2018 Г. ОТ 8.30 ДО 12.00 Ч.– ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ
КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАТ ЗА СВОБОДНОТО МЯСТО С:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДЕН ТЕКСТ
2. КОПИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
3. КОПИЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПО БЕЛ И ПО МАТЕМАТИКА.
II. 25.09.2018 Г. – 12.30 Ч.– КЛАСИРАНЕ
III. 26.09.2018 Г., ОТ 8.30 ДО 16.00 Ч.– ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИЯ КАНДИДАТ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ(VІІ КЛАС) – ОРИГИНАЛ
3.СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА ЗА VІІ КЛАС
4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.