Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
Във връзка с извършване на авариен ремонт от „ЕВН Топлофикация” на 25.02.2019 г. (понеделник) и 26.02.2019 г. (вторник) ще бъде нарушено топлоподаването в района на училището.

Със заповед на директора продължителността на учебните часове на 25.02.2019 г. (понеделник) ще бъде намалена на 30 минути, а на 26.02.2019 г. (вторник) – на 20 минути поради очакваните ниски температури и с цел опазване на здравето на учениците и служителите на ФЕГ.

Учебните часове за I-ва смяна ще започват в 7.30 часа и ще приключат в 11.45 часа на 25.02 и в 10.10 часа на 26.02.

Учебните часове за II- ра смяна ще започнат в 12.15 часа на 25.02 и в 10.40 часа на 26.02.

Графикът на учебните часове за 25 и 26 февруари е достъпен на информационните табла на първи и втори етаж в сградата на ФЕГ и на училищния сайт (виж тук).

УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО ПРЕДУПРЕЖДАВА УЧЕНИЦИТЕ ДА ПРЕДВИДЯТ ЗА ТЕЗИ ДНИ ПОДХОДЯЩИ ТОПЛИ ДРЕХИ И ОБУВКИ .
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.