Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 27 и 28 март 2019 г. ФЕГ организира провеждане на родителски срещи с класните ръководители и учителите по паралелки по приложения график.

Дневен ред:

1. Запознаване с графика за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици и приемно време на учители за II учeбен срок

2. Организационни въпроси

3. Успеваемост на учениците по предмети

4. Информация във връзка с предстоящата кампания за ДЗИ (само за XII клас)

График: (на снимката)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.