Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - АПРИЛ

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ XII КЛАС В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2018/2019 УЧ. ГОДИНА
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.