Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Отличие в Националната конференция по физика

В началото на месец април в град Велико Търново се проведе 47-ма Национална конференция по въпросите на обучението по физика, организирана от Съюза на физиците в България. Темата на конференцията бе „Интегрален подход в обучението по физика”, която е мотивирана от предстоящото през 2019 г. честване на 150-годишнината от създаването на Периодичната система на елементите от Д. Менделеев.

В рамките на конференцията се проведе специализирана Младежка научна сесия, на която бе отличена дванадесетокласничката Мария-Габриела Желева. Нейната презентация „Системи от звезди” впечатли водещи специалисти и учени, сред които доц. Райкова от ПУ „Паисий Хилендарски”. След участието си в този национален форум Мария-Габриела сподели: „Успехът си дължа на моите учители – г-жа Соня Владикова и г-жа Радка Цанева, на които изказвам своята благодарност за това, че вярват в младите и не отказват помощ на тези, които искат да разгадаят тайните на природните науки.”

Националната конференция по физика донесе на Мария-Габриела Желева освен награда и предложение да продължи обучението си във Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” със специалност „Инженерна физика”.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.