Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
“Еразъм+”

Екипът на проект “Consommation Responsable” на програма “Еразъм+” към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ благодари за топлото посрещане в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Войводиново. Блясъкът в очите и ентусиазмът , с които малките ни приятели се включиха в нашите дейности ни убеждават, че те ще се формират като личности с отговорно отношение в потребителските си навици за здравословното хранене и потребление на текстил, а представената от тях продукция ни убеди в техните знания и интерес към изкуството.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.