Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
С Ъ О Б Щ Е Н И Я

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2018/2019 УЧ. ГОДИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ УЧЕБНА 2018/2019 Г.

Вижте графиците в секция Графици!Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.