Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Родителска среща за VIII клас

На 13.09.2019 г. / петък / от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за VIII клас с дневен ред:
1. Запознаване с Училищния учебен план за 2019/2020 г.
2. Избор на родителски актив
3. Запознаване с организацията на работа и с изискванията по чужд език.
4. Организационни въпроси (декларации за настойници, учебници, уч. помагала, лични данни, откриване на уч. година -16.09. и др.)
Информация за разпределението на учениците по паралелки и класни стаи ще бъде предоставена в фоайето на училището преди родителската среща.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.