Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ОКТОМВРИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ОКТОМВРИ

ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНА 2018/2019 Г.


І. ГРАФИК - виж снимката
ІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ – В ДЕНЯ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО В ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКЦИЯ НА ТРЕТИ ЕТАЖ
ІІІ.КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ :
СЛЕД УГОВОРЕНИ С УЧИТЕЛЯ ДНИ И ЧАСОВЕ В УДОБНО ЗА ДВЕТЕ СТРАНИ ВРЕМЕ


Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.