Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Oбява за свободно място в 8ж клас

Профил "Чужди езици" с интензивно изучаване на английски език. Втори чужд език- френски език. Необходими документи - Заявление по образец и копие на Свидетелство за основно образование. Документи се подават в канцеларията на гимназията от 07.10.2019 г. до 09.10.2019 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. Класирането на кандидатите се извършва по реда на чл.63, ал.3, ал.4 от Правилника за дейността на училището /за справка – училищен сайт/.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.