Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 23 и 24 октомври 2019 г. ФЕГ организира провеждане на родителски срещи с класните ръководители и учителите по паралелки, както и „среща на родителите“ за излъчване на представител на паралелката в събранието за избор на Обществен съвет при ФЕГ по приложения график.
Дневен ред:
1. Запознаване с Правилника за дейността на училището и УУП /за IX и X клас/;
2. Запознаване с графика за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици и приемно време на учители за I учeбен срок;
3. Запознаване с резултати от анкета за тормоза в училище, Механизма за противодействие на училищния тормоз, заповед за забрана за тютюнопушене;
4. Успеваемост на учениците по предмети от входно равнище;
5. Провеждане на „среща на родителите“ за излъчване на представител на паралелката в събранието за избор на Обществен съвет при ФЕГ.

График: вижте приложената снимка
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.