Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Уважаеми родители,

На Вашето внимание информация за предстоящото събрание на родителите, избрани за представители на паралелките за избор на обществен съвет към училището.

може да видите покатаната тук

Съгласно нормативните текстове на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, за член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик, както и професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици.

В случай, че бихте желали да предложите номинация по някоя от цитираните по-горе категории, Ви призоваваме да подготвите краткото им представяне на събранието с цел осигуряване на информиран и осъзнат избор.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2020 г.