Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Проект eWalking

През 2019 година учениците от VIII ж клас от Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ успешно завършиха участието си в eTwinning проект под ръководството на г-жа Даниела Христова. Проектът беше озаглавен eSafety-eWalking и беше свързан с безопасното сърфиране в интернет. Партньори в проекта бяха ученици на сходна възраст от Германия, Италия, Турция и 2 групи от Полша с ръководители Ulrike Kahl, Aleta Szydlowska, Marzena Miazek Banach, Carla Donini и Sevda Baydemir. Проектът беше реализиран на английски език.

Проект еWalking беше за влиянието на дигиталния свят. Разгледахме очарованието му и рисковете му, как бихме могли да използваме електронните медиите оптимално и как да се справяме с тях по безопасен начин.В края на нашата работа по eTwinning проекта споделихме резултатите си и с други ученици от нашите училища. Ето защо организирахме Ден на безопасното сърфиране в интернет в училищата на всяка страна, взела участие в проекта. Дискутирахме социалните медии, приложенията, eBuying, фалшивите новини и методите им за разпознаване, медийната зависимост, незаконното теглене на интернет филми и музика, зачитане на авторските права, изброяването на източниците на снимки и на ресурси при изготвянето на проекти, засегнахме начините за справяне с кибертормоза, казахме не на омразата в интернет и обсъдихме много други аспекти на сърфирането в интернет. Учениците от всички държави разработиха брошура за безопасното сърфиране в интернет на своя език и се присъедиха към викторина. В хода на проекта обогатихме и специално създадения кът в училище за участници в eTwinning проекти, който посветихме на безопасното сърфиране в интернет като разлепихме плакати и раздадохме брошури, изработени от участниците от всички държави. Изнесохме редица открити уроци пред ученици от осми и девети клас в гимназията, касаещи темите на проекта ни.

Участието ни в проекта беше свързано и с четенето на много източници на английски език, съставянето на материали, решаването на тестове, участие в интерактивни игри и куизове, които не само обогатиха лексикалните и граматични умения по английски език на учениците, но и развиха социалните и презентационните имумения, създадоха условия за ежедневна работа в екип и международна комуникация с връстници.

Учениците от всяка от държавите създадоха идейно лого на проекта като логото, изработено от ученичка от VIII ж клас от Френска езикова гимназия беше избрано да презентира проекта.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2020 г.