Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ

ВAЖНО - МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛОТО СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, Ви уведомяваме, че от 16.03.2020 г. до 29.03.2020г. учебните занятия във всички образователни институции се прекратяват.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като следвате указанията на учителите, изпълнявате поставените задачи и се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте, мотивирайте и контролирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.
От 16 март в ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери” започва прилагането на различни форми на дистанционно обучение, при следване на предметите от седмичното разписание за деня.
Начало на занятията - 8.40 часа, край- 13.30 часа.
Продължителността на часовете е 30 минути, с кратки почивки от 10 минути и голяма почивка от 30 минути след 3-ти час, както следва:
1 час – 8:40 – 9:10;
2 час – 9:20 – 9:50;
3 час – 10:00 – 10:30;
4 час – 11:00 – 11:30;
5 час – 11:40 – 12:10;
6 час – 12:20 – 12:50;
7 час – 13:00 – 13:30.
От 16 март родителите и учениците ще получат допълнителни указания за провеждане на дистанционните обучения от всеки учител.
За комуникация и сътрудничество ще се използва основно електронния дневник Shkolo.bg. Съобщенията ще бъдат изпращани по платформата ШКОЛО до родителите и учениците, като за тази цел, моля, следете съобщенията.
За провеждането на часовете е необходим интернет, лаптоп, компютър, таблет или мобилно устройство.
Онлайн занятията ще са организирани така, че да следват учебната програма на паралелката.
Ситуацията ни поставя пред ново предизвикателство, с което с общи усилия ще се справим.
УСПЕХ!
НАЙ-ВАЖНОТО, БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2020 г.