Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Ден на Европа

В чест на предстоящия празник 9-ти май - Ден на Европа, младшите и старшите посланици на Европейския парламент във Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ подготвиха презентация и игра чрез платформата Kahoot и ги представиха онлайн на всички ученици от гимназията в часа на класа

https://create.kahoot.it/share/1b377954-0b27-4a7e-84c5-e692a22b7899
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.