Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19

Към 30.10.2020 г. са налице данни за учител с положителен тест за Covid – 19.
Учителят не е бил в контакт с ученици и други учители от 26.10.2020 г. Не е осъществявал незащитен контакт с лица на територията на училището.

В изпълнение на Плана на противоепидемичните дейности във ФЕГ са предприети следните мерки:


• Извънредна щателна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и общите помещения на 29.10.2020 г. след преустановяване на присъственото обучение за учениците в гимназиален етап.


• Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условията на Covid – 19 според плана на училището, публикуван на сайта на гимназията.


• Поддържане на връзка с РЗИ – Пловдив.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.