Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

   "
ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ВЪВ
ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”
ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИЕМ

ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери” приема ученици в паралелките с профил „чужди езици“ (френски език и английски език) при следните условия:

1. Завършено основно образование
2. Успех от НВО по:
• Български език и литература
• Математика

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Осъществява се като сбор от:
• утроената оценка от теста по български език и литература
• оценката от теста по математика
• оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование

Максимален бал: 500 точки

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ

І ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – 14 – 16 ЮЛИ 2020 Г. ОТ 8.30 ДО 16.30 Ч.
В МУЛТИМЕДИЕН КАБИНЕТ - II ЕТАЖ

ІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – 21 – 22 ЮЛИ 2020 Г. ОТ 8.30 ДО 16.30 Ч.
В МУЛТИМЕДИЕН КАБИНЕТ - II ЕТАЖ

ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – 30 ЮЛИ 2020 Г. ОТ 8.30 ДО 16.30 Ч.
В МУЛТИМЕДИЕН КАБИНЕТ - II ЕТАЖ

ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – 04 – 05 АВГУСТ 2020 г. и поотделно за всяко освободено място в периода до 10 СЕПТЕМВРИ 2020 г. (очаквайте допълнителна информация)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА РЕДОВЕН УЧЕНИК ВЪВ ФЕГ В VІІІ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 Г. (МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).
2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЧЛ. 130, АЛ. 1 ОТ ЗПУО
3. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС ПО МАТЕМАТИКА И БЕЛ (БЕЛЕЖКАТА СЕ ВРЪЩА ПРИ ЗАПИСВАНЕТО)

Документи, които може да се представят допълнително

ТАЛОН ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД С ИМУНИЗАЦИОНЕН ПАСПОРТ

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПРИКЛЮЧВА СЪС ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ИЛИ С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
!!! В заявлението за участие във втори етап на класиране желанията не могат да се пренареждат.

УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, КАТО ЖЕЛАНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПРЕНАРЕДЯТ, А ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ СА СЪЩИТЕ КАКТО ПРИ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ.

УЧАСТИЕ В ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАТ ЗА ОСТАНАЛИ СВОБОДНИ МЕСТА С ОРИГИНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ И ПО МАТЕМАТИКА.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.