Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

   "
ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ВЪВ
ФЕГ „АНТОАН дьо СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”
ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Прием
ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери” приема ученици в паралелките с профил „чужди езици“ (френски език и английски език) при следните условия:
» завършено основно образование (VІІ-ми клас) ;
» успех от НВО по:
• Български език и литература
• Математика

Балообразуване:
Осъществява се като сбор от:
• утроената оценка от теста по български език и литература
• оценката от теста по математика
• оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас
Максимален бал: 500 точки

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ


І ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – 04 – 06 ЮЛИ 2018 Г. ОТ 8.00 ДО 17.00 Ч. II ЕТАЖ, МУЛТИМЕДИЕН КАБИНЕТ

ІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – 13 – 17 ЮЛИ 2018 Г. ОТ 8.00 ДО 17.00 Ч. II ЕТАЖ, МУЛТИМЕДИЕН КАБИНЕТ

ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – 27 – 30 ЮЛИ 2018 Г. ОТ 8.00 ДО 17.00 Ч. II ЕТАЖ, МУЛТИМЕДИЕН КАБИНЕТ

ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ –
ОТ 03 АВГУСТ 2018 Г. (очаквайте допълнителна информация)

Необходими документи за записване:
1. ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА РЕДОВЕН УЧЕНИК ВЪВ ФЕГ В VІІІ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 – 2019 Г. (МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).
2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЧЛ. 130, АЛ. 1 ОТ ЗПУО
3. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС ПО МАТЕМАТИКА И БЕЛ (БЕЛЕЖКАТА СЕ ВРЪЩА ПРИ ЗАПИСВАНЕТО)

Документи, които може да се представят допълнително на първата родителска среща

ЕДНА СНИМКА (АКТУАЛНА КЪМ МОМЕНТА НА ЗАПИСВАНЕТО, НЕОБХОДИМА ЗА ЛИЧНИЯ КАРТОН НА УЧЕНИКА)
ТАЛОН ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПРИКЛЮЧВА СЪС ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ИЛИ С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
В заявлението за участие във втори етап на класиране желанията не могат да се пренареждат.

УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В УЧИЛИЩЕТО ЦЕНТЪР, КАТО ЖЕЛАНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПРЕНАРЕДЯТ, А ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ СА СЪЩИТЕ КАКТО ПРИ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ.

УЧАСТИЕ В ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАТ ЗА ОСТАНАЛИ СВОБОДНИ МЕСТА С ОРИГИНАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ПРЕЗ 2018 Г. И СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПО БЕЛ И ПО МАТЕМАТИКА.

Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.