Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

   "
ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ВЪВ
ФЕГ „АНТОАН дьо СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”1. ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА РЕДОВЕН УЧЕНИК ВЪВ ФЕГ В VІІІ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 – 2018 Г. (МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).
2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЧЛ. 130, АЛ. 1 ОТ ЗПУО
3. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС ПО МАТЕМАТИКА И БЕЛ (БЕЛЕЖКАТА СЕ ВРЪЩА ПРИ ЗАПИСВАНЕТО)

ДОКУМЕНТИ, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО НА ПЪРВАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 13.09.2017 Г.


4. КОПИЕ НА АКТА ЗА РАЖДАНЕ (ЗА СВЕРЯВАНЕ НА ЕГН)
5. ЕДНА СНИМКА (АКТУАЛНА КЪМ МОМЕНТА НА ЗАПИСВАНЕТО, НЕОБХОДИМА ЗА ЛИЧНИЯ КАРТОН НА УЧЕНИКА)
6. ТАЛОН ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПРИКЛЮЧВА СЪС ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ИЛИ С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ.
В заявлението за участие във второ класиране желанията не могат да се пренареждат.


УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ:

КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В УЧИЛИЩЕТО ЦЕНТЪР, КАТО ЖЕЛАНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПРЕНАРЕДЯТ, А ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ СА СЪЩИТЕ КАКТО ПРИ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ.

УЧАСТИЕ В ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАТ ЗА ОСТАНАЛИ СВОБОДНИ МЕСТА С ОРИГИНАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ПРЕЗ 2017 Г. И СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПО БЕЛ И ПО МАТЕМАТИКА.

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ

І КЛАСИРАНЕ – 28 - 30 ЮНИ 2017 ОТ 8.00 ДО 17.00 Ч.
II ЕТАЖ, МУЛТИМЕДИЕН КАБИНЕТ

ІІ КЛАСИРАНЕ – 05 - 07 ЮЛИ 2017 ОТ 8.00 ДО 17.00 Ч.
II ЕТАЖ, МУЛТИМЕДИЕН КАБИНЕТ

ІІІ КЛАСИРАНЕ – 18 - 19 ЮЛИ 2017 ОТ 8.00 ДО 17.00 Ч.
II ЕТАЖ, МУЛТИМЕДИЕН КАБИНЕТ

СЛЕД ІІІ КЛАСИРАНЕ:

ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕИНФОРМАЦИЯ
ЗА РЕДА НА КАНДИДАТСТВУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ ЗА НЕЗАЕТИ МЕСТА
СЛЕД ІІІ КЛАСИРАНЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ВЪВ ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”
24-28.07.2017 Г.

І. 20.07 – ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ (БЕЗ КВОТИ)

- ФРЕНСКИ ЕЗИК - - 1 МЯСТО

ІІ. 24.07-26.07, ОТ 8.00 ДО 17.00 Ч.– ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП.
- НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ(VІІ КЛАС) – ОРИГИНАЛ
3.СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА ЗА VІІ КЛАС

ІIІ. 27.07, ОТ 8.00-10.00 Ч. – ИЗВЪРШВАНЕ НА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ИМ.

ІV. 27.07 ОТ 10.00 ДО 17.00 Ч. И 28.07 ОТ 8.00 ДО 12.00 Ч. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ.
- НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ(VІІ КЛАС) – ОРИГИНАЛ
3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО І ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ ПО ОБРАЗЕЦ
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОЗАПИСАНИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ:
13 СЕПТЕМВРИ 2017 г. (сряда) ОТ 17.30 ч.
(Моля, носете здравно-профилактични карти, попълнени от личния лекар, копие на акта за раждане и актуална снимка)


Прием

ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери” приема ученици в паралелките с чуждоезиков профил (френски език и английски език) при следните условия:
» завършен VІІ-ми клас ;
» успешно положени изпити по:
• Български език и литература
• Математика

Балообразуване:
Осъществява се като сбор от:
• удвоената оценка от теста по български език и литература
• удвоената оценка от теста по математика
• оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас

Максимален бал: 500 точки
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2017 г.