Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Стипендии
Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование във
ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"
Актуализирано за на учебната 2016-2017

Моля запознайте се с вътрешните правила за отпускане на стипендии
Свали: Декларация   Образец №1   Образец №2   Образец №3   Образец №4

   
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2017 г.