Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Свободни места за ученици за учебната 2018/2019 г. по реда на чл.104, ал.1 и ал.2 на Наредба №10 от 01.09.2016 г

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Във връзка с поетапно преминаване към едносменен режим на обучение, през учебната 2018/2019 година учениците от VIII, IX и X клас ще учат първа смяна.
Учениците от XI клас ще учат втора смяна през I-ви учебен срок и първа смяна – през II-ри учебен срок.
Учениците от XII клас ще учат първа смяна през I-ви учебен срок и втора смяна – през II-ри учебен срок.
Последни новини

Процедура за изграждане на безжична мрежа - Оферти до 05.11.2018г
Във връзка с Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет, ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” стартира процедура по избор на потенциален изпълнител за изграждане на безжична мрежа. Оферти се приемат до 05.11.2018г....

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 29 и 30 октомври 2018 г. ФЕГ организира провеждане на родителски срещи с класните ръководители и учителите по паралелки по приложения график.
Дневен ред:
1. Запознаване с Правилника за дейността на училището / и УУП за IX клас/;
2. Запознаване с графика за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици и приемно време на учители за I учeбен срок;
3. Запознаване с Механизма за противодействие на училищния тормоз;
4. Успеваемост на учениците по предмети от входно равнище;
5. Организационни въпроси.
...


Още новини
» Процедура за изграждане на безжична мрежа - Оферти до 05.11.2018г» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ» СВОБОДНО МЯСТО В 8. КЛАС» Откриване на учебната 2018/2019 година» Родителска среща за VIII клас» Единадесетокласникът Бeжидаp Матов с голям спортен успех» Участие на младшите посланици на Европейския парламент от Френска езикова гимназия в Регионална дискусия по БНТ 2» Висока оценка и плакет „Училище посланик на Европейския парламент“ за Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“» Награждаване на участниците от вътрешноучилищния конкурс на тема: „Защо е важен моят глас в Европа?“ под патронажа на г-н Андрей Ковачев» Среща с г-жа Минка Колева-Ларадин по иницативата „Отново на училище”» Среща с г-жа Елена Палаврова по инициативата „Отново на училище“» Ученици от Френската гимназия - посланици на Европейския парламент  » Всички новини
Последно качено
"
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2018 г.