Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
УЧАСТИЕ В ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Обновена - Местата са заети!
УЧАСТИЕ В ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1


ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА НЕЗАЕТИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”, 02-06.08. 2019 г.:


І. 02-05.08. 2019 Г., ОТ 8.30 ДО 16.30 Ч.

НА 06.08.2019 Г. ОТ 8.30 ДО 14.30 Ч. - ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ
КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАТ ЗА ОСТАНАЛИ СВОБОДНИ МЕСТА С ОРИГИНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ .

II. 06.08.2019 Г. – 15.30 Ч.– КЛАСИРАНЕ

III. 07.08.2019 Г., ОТ 8.30 ДО 16.30 Ч.– ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.