Администрация

Технически изпълнител - касиер

Елисавета Карабаджакова

Телефон: + 359 32 957088

Завеждащ административна служба

Димка Панчева

Телефон: + 359 32 957088

Домакин

Божидар Лилов