ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за организацията на учебния процес от 08.11.2021г.

ФЕГ - блог снимка

 

Уважаеми родители, скъпи ученици,

В изпълнение на т.18 от заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването,  заповед РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с писмо изх.№11-33/05.11.2021 г. на директора на РЗИ-Пловдив, считано от 08.11.2021 г. / понеделник /  продължава  обучението от разстояние в електронна среда на учениците на територията на община Пловдив.

Учебните занятия за всички ученици от VIII до XII клас от ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ се провеждат в ОРЕС / обучение от разстояние в електронна среда / в платформата Microsoft Teams СИНХРОННО, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.

 

Бъдете здрави!

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации