Важна информация за организация на учебния процес за периода 14 -18.02.2022 г.

ФЕГ - блог снимка

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед №РД09-2347/10.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, за периода от 14 февруари (понеделник)  до 18 февруари  (петък) включително, за учениците в гимназиален етап на територията на община Пловдив се организира обучение по следния начин:

  • присъствено обучение за учениците от X и XII клас ;
  • обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VIII, IX и XI клас.

 

За учениците на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, за които се осъществява обучение от разстояние, учебните занятия се провеждат в платформата Microsoft Teams  СИНХРОННО.

Графикът на учебните часове за учениците от всички класове е съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмичното разписание, с изключение на понеделник.

Разписание на учебните часове за понеделник 14.02.2022 г.

 

Първа смяна – VIII, IX, X и XI клас
Час Начало Край
Изследване 07.30 8.00
I 08.00 08.35
II 08.45 09.20
III 09.30 10.05
IV 10.25 11.00
V 11.10 11.45
VI 11.50 12.25
VII 12.30 13.05

 

Втора смяна – XII клас
Час Начало Край
Изследване 13.40 14.10
I 14.10 14.45
II 14.55 15.30
III 15.40 16.15
IV 16.35 17.10
V 17.15 17.50
VI 17.55 18.30

 

Разпределение на паралелките в присъствено обучение по зали за периода на ротацията:

 

Присъствено
зала сутрин следобед
101 10.ж 12.а
102 10.з
103 12.в
104 12.г
105 12.д
106 12.е
 
201 10.а
202 10.б
203 10.в
204
205 10.д
206 10.e
210 12.ж
213 12.з

 

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации