ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за организацията на учебния процес от 28.10.2021г.

ФЕГ - блог снимка

 

Уважаеми родители и ученици,

В изпълнение на заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването и т.3 от заповед №РД09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с писмо изх.№ 06-185/27.10.2021 г. на директорa на РЗИ-Пловдив считано от 28.10.2021г. / четвъртък / се преустановяват присъствените учебни часове за всички ученици от I до XII клас на територията на община Пловдив поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 души население.

Учебните занятия за всички ученици от VIII до XII клас от ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“
се провеждат в ОРЕС, в платформата Microsoft Teams СИНХРОННО, съгласно утвърдената
организация на учебния ден и седмично разписание.

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации