Графици

График - класни работи

за II срок на учебната 2022/2023 г.

График - контролни работи

за II срок на учебната 2022/2023 г.

График - дневно разписание

за учебната 2022/2023 г.

График - консултации

за II срок на учебната 2022/2023 г.

График - приемно време

за II срок на учебната 2022/2023 г.

График на часовете

за II срок на учебната 2022/2023 г.

График - изпитна сесия СФО

поправителна изпитна сесия - юли на учебната 2021/2022 г.

График - приравнителни изпити

приравнителни изпити - март 2023г.