Графици

График - класни работи

за II срок на учебната 2023/2024 г.

График - контролни работи

за II срок на учебната 2023/2024 г.

График - дневно разписание

за учебната 2023/2024 г.

График - консултации

за II срок на учебната 2023/2024 г.

График - приемно време

за II срок на учебната 2023/2024 г.

График на часовете

за II срок на учебната 2023/2024 г.

График - изпитна сесия СФО

редовна изпитна сесия - март на учебната 2023/2024 г.

График - приравнителни изпити

приравнителни изпити - декември 2023г.