Графици

График - класни работи

за I срок на учебната 2021/2022 г.

График - контролни работи

за I срок на учебната 2021/2022 г.

График - дневно разписание

за учебната 2021/2022 г.

График - консултации

за I срок на учебната 2021/2022 г.

График - приемно време

за I срок на учебната 2021/2022 г.

График на часовете

за I срок на учебната 2021/2022 г.

График - изпитна сесия СФО

поправителна изпитна сесия - юли на учебната 2020/2021 г.

График - приравнителни изпити

приравнителни изпити - декември 2021 г.