Дати на поправителна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучениe – сесия юли

ФЕГ - блог снимка

Лого на страница ФЕГ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ – ЮЛИ

ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 2020/2021 УЧ. ГОДИНА

 

ВАЖНО: УЧЕНИЦИТЕ В СФО ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ В СРОК ДО 14 ДНИ ПРЕДИ ОПРЕДЕЛЕНATA  ИЗПИТНA СЕСИЯ

Предмет

Клас Дата Място Час

1

Английски език

XII 01.07.2021 Зала 211 9.30 ч.
 2

Френски език

XII 02.07.2021 Зала 211 9.30 ч.
3

Математика

XII

05.07.2021г.

Зала 211

9.30 ч.

4

История  и цивилизация

XII

05.07.2021г.

Зала 211

9.30 ч.

5

Физика  и астрономия

XII 06.07.2021г. Зала 211

9.30 ч.

 

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЯВЯВАТ В УЧИЛИЩЕ НАЙ-МАЛКО 15 МИНУТИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТА.

СРОК И МЯСТО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: В ДЕНЯ СЛЕД   ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА В ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКЦИЯ НА III ЕТАЖ.

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации