Достъп до обществена информация

Във Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ се предоставя обществена информация по Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В тази връзка моля, запознайте се с правилата за предоставяне на достъп до обществена информация в училището.

Други документи свързани с предоставянето на достъп до обществена информация във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“