Езиците в Европейския парламент

В Европейският съюз членуват 27 държави. Политическата и икономическата обвързаност между държавите допринася за културния обмен между населението на отделните държави. Европейският съюз стимулира подобни действия, като защитава националната идентичността на своите членки. Мотото му ,,Единство в многообразието“ е показателно.  

ЕС подкрепя многоезичието в своите програми и работата на своите институции. В съюза има 24 официални езика: английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски. С всяко присъединяване на държава броят на официалните езици се увеличава. 

Многоезичието има за цел да стимулира ученето на нови езици и опазването на езиковото многообразие на територията на съюза. 

 Подходът е уникален и не съществува в  

Други международни организации. Малко известно е, че гражданите могат да използват всеки от езиците, за да се свържат с институция на ЕС, която е задължена да им отговори на съответния език.  

Правните документи са налични на всички официални езици. Устен превод  на всеки от езиците се осигурява по време на заседания на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз. Изказванията в парламента са позволени и на 24-те езика. 

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации