Защита на личните данни

Данни за администратора:

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, гр. Пловдив

адрес: гр. Пловдив, ул. „Вук Караджич“ №13а, п.к. 4003

телефон: (+359 32) 957088

e-mail: [email protected]

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

телефон: (+359 32) 951865

e-mail: [email protected]

Моля, запознайте се с политиките по защита на личните данни във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“.