За нас

Днес училището е една от най – авторитетните образователни институции в Пловдив и в областта. Доказателство за това са успехите на нашите ученици в различни области на науката, изкуството, спорта.

Високите образователни цели, които екипът от мотивирани и прецизни учители следва, дават възможност на тези, които свързват завинаги биографиите си с Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, да продължат успешно своето образование в български и световни университети. Любовта към училището, споделената мисия за образованието като висша ценност превръщат една част от учениците ни в настоящи учители.

Мисията на Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент- Екзюпери“ е да създаде личности, уверени в знанията и уменията си, отговорни граждани, свободомислещи хора, бъдещи лидери, които в живота си се водят от почтеност и честност, от уважение към другия, от съпричастност. За нас е важно да вградим у учениците желание за учене през целия живот, да формираме умения за критично мислене, за творчество, за взимане на правилни решения в трудни ситуации.

Ние сме общност и знаем, че

„Най-голямото богатство е общуването между хората“ – Антоан дьо Сент- Екзюпери .

Другите разказват за нас