За пореден път ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ получи почетния знак „eTwinning училище“

eTwinning 2021-2022

 

За шести  път  ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екюпери”   е удостоена от Европейската Комисия  със званието  eTwinning School.

Зад това отличие стоят много усилия за реализиране на европейски образователни проекти, за въвеждане на иновативни методи на преподаване, за създаване на партньорства с  други европейски училища и институции.

В писмото си до нас г-жа Мария Габриел, комисар по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта,  отбелязва надграждането в квалификацията на педагогическия екип, както и креативността  на учителите в  използването  на дигитални ресурси и осъвременяване на  образователните практики, които прилагат  в преподаването и обучението на нашите ученици.

Писмо г-жа Габриел

Присъденото престижно отличие от г-жа Мария Габриел  и  от българския екип  на  eTwinning е признание за работата ни в посока издигане имиджа на гимназията и развитието ѝ като европейско училище.

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации