Инициатива в рамките на проекта „Подкрепа за успех“

 

На 22 юни 2022г. в мултимедийния кабинет във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ се проведе информационна кампания в рамките на проекта „Подкрепа за успех“ на тема „Модели за подпомагане на учениците и семействата им в условията на ОРЕС“. Срещата беше организирана и проведена от образователния медиатор по проекта Милена Иванова. По интересен и увлекателен начин тя представи пред родители и учители различни полезни модели и техники за подпомагане на учениците и техните родители в условията на обучение в електронна среда от разстояние. Образователният медиатор се спря върху затрудненията, които са срещнали учениците в условията на онлайн обучението и на начините за тяхното преодоляване. Беше обърнато внимание на огромното значение, което изигра онлайн обучението върху развитието на дигиталните компетентности на учители и ученици и формирането на уменията за работа в екип. След презентацията родители и учители взеха участие в импровизирана дискусия по темата, споделяйки своите наблюдения и опит. Всички участници в срещата се обединиха около идеята, че родителите и учителите са силен екип с обща цел – бъдещето на децата.

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации