Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19

ФЕГ - блог снимка

Към 11.05.2021 г. са налице данни за ученик от IX клас с положителен тест за Covid – 19.
В изпълнение на Плана на противоепидемичните дейности във ФЕГ са предприети следните
мерки:
• Организиране на ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/ на паралелката от IX
клас, считано от 11.05.2021 г. по графика на дневното разписание на часовете.
• Извънредна щателна дезинфекция на повърхностите в класната стая и общите помещения.
• Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условията на Covid – 19 според плана
на училището, публикуван на сайта на гимназията.
• Лична информираност на учениците от паралелката, родителите им и контактните лица от
училището.
• Поддържане на връзка с РЗИ – Пловдив.

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации