История на Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери”

Снимка за блог

Нели ВачковаОт учебната 1983/84 г. в Езикова гимназия (ЕГ) „ Георги Кирков” Пловдив са открити 3 френски и 3 немски паралелки в подготвителен клас. При назначаването ми за преподавател по френски език споделих с директора Любен Христов удовлетворение, че ще работя в езикова гимназия и че ми се иска в Пловдив да има Френска езикова гимназия, продължител на традициите на съществуващите до 1948  г. френски католически колежи.

През януари 1991 г. директорът Любен Христов ми съобщи, че инспекторът по немски език към Регионалния инспекторат към Министерството на образованието от месеци действа за откриването на Немска езикова гимназия в Пловдив.

Моментът за осъществяване  на моята идея за откриване на Френска езикова гимназия в Пловдив бе настъпил.

На 21 май 1991 г. с Решение № 142 на Временния изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Пловдив, и последвалото го Решение № 50 на Областен народен съвет бе открита Френска езикова гимназия с прием на 4 паралелки в подготвителен клас. Възникна проблемът с намирането на учебна сграда за новооткритата гимназия. Единствената подходяща възможност бе да се използва замразеният обект (на изкоп) за професионално училище в кв. Филипово. Строежът започна.

На 16 септември 1991 година открих учебната година с новоприетите ученици на Френска езикова гимназия (ФЕГ) в общежитията на ЕГ „Г. Кирков”. На едно от заседанията на Педагогическия съвет, след обсъждане на предложенията, за патрон на училището избрахме Антоан дьо Сент-Екзюпери, чиято мисъл „Да бъдеш човек, това значи да бъдеш отговорен” стана девиз на гимназията.

На 16 декември 1991 г. прехвърлих всички ученици с френски език от ЕГ „Г. Кирков” в новопостроената сграда в кв. Филипово. Прехвърлих и една паралелка от подготвителен клас с ученици от Пловдив, които бяха приети в езиковата гимназия в гр. Кърджали.

От учебната 1992/93 г. с Решение на Педагогическия съвет на ФЕГ увеличих приема на 6 паралелки.

В следващите години бяха довършени административния, хранителния и физкултурния корпус на гимназията.

В отговор на нарасналите изисквания към  образованието и за постигането на компютърни умения и знания по информатика през м. март 2001 г. открихме филиал на Cisco академия в гимназията. Cisco залата бе открита от директора на Cisco академия във Франция – г-н Пиер Ардешвили, и от директора на Френския културен институт в България.

На 21 май 2001 г. за честването на 10 години от откриването на ФЕГ пристигна г-жа Натали дьо Валиер, правнучка на Антоан дьо Сент- Екзюпери. За посещението и престоя ѝ в Пловдив ни съдейства Pèrе André Gossеin, семеен приятел, посветил много години в проучване живота на Сент-Екзюпери, и който бе чест гост на учениците в горните класове в следващите години.

На 4  февруари 2004 г. Негово Превъзходителство посланикът на Франция в България г-н Жан Лу Кюн Делфорж ми връчи знак „Кавалер на Ордена на академичните палми”.

От учебната 2008/2009 г. с Решение на Педагогическия съвет бе увеличен приемът и бяха разкрити 2 паралелки с интензивно изучаване на английски език. Така гимназията разшири своя лингвистичен профил.

През есента на 2009 година ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” стана гимназия посланик в Европейския парламент в Страсбург.

Най-голямо удовлетворение ни носеха постиженията на учениците. С жаждата си за знания, с желанието си да се доказват всеки миг, с волята си да печелят най-престижните награди на конкурси, състезания, олимпиади, учениците превърнаха гимназията в средище, изпълнено с дух, с енергия , с отговорност.

В духовното пространство на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” трайно се вписват театралните ателиета, създадени през 1993 г. Значими са изявите на възпитаниците ни в международните франкофонски театрални фестивали. Участието в тях и спечелените награди от 1995 – 2010 г. (Унгария, Гърция, Чехия, Турция, Франция и Италия) доказват желанието ни да се усъвършенстваме чрез използване на френския език в извънучилищна среда и разкриват възможности за нови езикови умения.

Приобщаването ни към европейското пространство се реализира чрез образователен и културен обмен, чрез транснационално коопериране с учебни заведения в Европа, чрез работа по проекти за международно сътрудничество (Унгария, Франция и Италия).

Голям е приносът  на учителите и ролята им за израстването на нашите възпитаници, за оформяне на характера, поведението им и формирането на ценностни им ориентири. Отнася се както за учителите по френски език: М. Матева, Ир. Стоянова, Ив. Куцарова, Д. Калъмова, С. Данчева, С. Василев, А. Маринова, М. Линкова, Ст. Карагяурова, Ст. Василева, А. Атанасова, така и за учителите по дисциплините,  изучавани на френски език: по физика – Е. Младенова и Р. Цанева, по химия – Т. Иванова и С. Владикова, по биология – Ив. Бончев и Г. Симеонов, по история – Р. Маламова и Н. Запрянова,  по география – П. Пейчева, по математика – Ил. Занева и Ц. Абаджиева, както и онези възпитаници на ФЕГ, които се завърнаха в гимназията като преподаватели: П. Маринова, Е. Дечева, В. Велкова, Б. Долева, Г. Душилова, С. Банялиева, Х. Филипова и Ю. Иванова.  Отдавам заслуженото за приноса в израстването на гимназията и на учителите по български език и литература, по математика, по английски език, по география, по история, по философия, по музика, по физкултура и спорт, по изобразително изкуство.

През годините се разшири  сътрудничеството и партньорството на ФЕГ с родителската общност. През ноември 1999 г. бе учредено Училищното настоятелство, а през 2002 г. Школа за родители. Постигнатите успехи и осъществяването на много от инициативите ни  са резултат от съвместната работа и подкрепата на родителската общност. Поднасям благодарността си на г-н Попов, г-жа Черварова, г-жа Дачева, г-жа Елена Христева и всички онези, без чиято подкрепа не бе възможен възходът на гимназията .

Такава е историята на ФЕГ „Антоан дьо Сент Екзюпери” до 2010 г. Към този момент тя е първата и единствена общинска гимназия, разкрита в периода на демократичния преход на Р България.

Нели Георгиева Вачкова

Основател и първи Директор

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации