Какво прави ЕС за гражданите?

От 1957 г. насам Европейският съюз работи за мир и благоденствие в полза на своите граждани. Той спомага за защитата на нашите основни политически, социални и икономически права.

Въпреки че ги приемаме за даденост, тези права подобряват всекидневния ни живот.

Мир и сигурност

Централна и Западна Европа не познават толкова дълъг период без война. ЕС е най-успешният проект за мир в историята на човечеството и затова получи Нобелова награда за мир. Европейците са тясно свързани в икономическо и културно отношение, както и чрез демократичните ценности, които споделят.

Единен пазар

Единният пазар е най-развитият и отворен пазар в света. Той се основава на 4 основни свободи, които позволяват на Вас и на останалите граждани:

 1. да живеете или работите в друга страна от ЕС,
 2. да движите парите си,
 3. да продавате стоки без ограничения,
 4. да предоставяте услуги при едни и същи условия.

Високи стандарти за храните и околната среда

Тъй като страните от ЕС си сътрудничат тясно, нашите храни и околна среда отговарят на едни от най-високите стандарти за качество в света. Безскрупулни предприятия не могат безнаказано да продават заразена храна или да замърсяват реките и природата.

Ползи за потребителите

Пазаруващите могат вече да се чувстват сигурни, че ще получат парите си обратно, ако върнат продукти. Пътуващите могат да купуват влакови или самолетни билети с увереността, че могат да получат обезщетение, ако пътуването им бъде забавено или отменено. А стандартите, на които трябва да отговарят стоките в магазините в ЕС, са сред най-строгите в света по отношение на качеството и безопасността.

Права на човека

ЕС защитава правата на всички малцинства и уязвими групи и се застъпва за потиснатите. Независимо от националност, пол, език, култура, професия, увреждане или сексуална ориентация ЕС настоява за равно третиране на всички хора.

Световна сила

Страните от ЕС, действащи съгласувано, са много по-силни на световната сцена от 27 малките и средни държави, действащи поотделно. Имаме политическо влияние. Що се отнася до търговията, нашите регулаторни и продуктови стандарти се приемат за норма в световен мащаб.

Други ползи, които ЕС носи на своите граждани:

 • Можете да използвате телефонни и онлайн услуги без допълнителни разходи, където и да сте в ЕС. Получавате достъп и до вашите онлайн услуги за видео и музика в целия Съюз, като сте сигурни, че личните ви данни са защитени от европейското право.
 • Правата ви са защитени, докато пътувате: Правилата на ЕС защитават вашите права в случай на закъснение или отмяна на пътуване. Независимо дали пътувате със самолет, влак, кораб или автобус, вие имате право на справедливо третиране.
 • Можете да се възползвате от обучение и подкрепа за вашата дейност: Програмите на ЕС, като „Еразъм+“, ви помагат да получите обучение, за да имате възможно най-добра кариера. ЕС също така ви помага да постигнете най-доброто във вашето предприятие — чрез финансиране, обучения, бизнес мрежи и схеми за обмен.
 • Като работник, вие сте защитен от несправедливо третиране на работното място по силата на Хартата на основните права на ЕС. Тя забранява дискриминацията, включително при заплащането и условията за уволнение.
 • Като гражданин на ЕС вие сте защитен от недостатъците на глобализацията чрез подкрепата на ЕС за малките предприятия и правилата, гарантиращи, че големите предприятия плащат справедливи данъци.

 

Научете как ЕС променя живота ви. Може би ще се изненадате колко много примери ще намерите.

 • Какво прави Европа за мен— стотици кратки, лесни за четене брошури, показващи как ЕС внася положителни промени в живота на хората
 • Citizens’ App– кой какво прави в ЕС и как това се отразява на ежедневието ви; пред какви предизвикателства, много от които ще оформят вашето бъдеще, е изправен Съюзът.
 • EU results– примери за проекти, финансирани от ЕС

Какво получавам от ЕС?

Получавам по-безопасни храни и продукти. По-чист въздух и вода. Възможност да живея и работя, където пожелая. Мога да се обаждам вкъщи на цени като в моята страна, независимо къде се намирам в ЕС. Мога да плащам с една валута в 19 различни държави. Това са само някои от ползите, които получавам от ЕС.

Полезни връзки

При необходимост от допълнителна информация за Европейския съюз и неговите програми съществуват следните Интернет страници, предлагащи актуална информация.

Информационни източници за Европейския съюз

 • Представителство на Европейската комисия вБългария
  Страницата предоставя информация относно осъществяваните от Европейската комисия дейности, цели, програми и проекти, реализирани на територията на всички държави-членки на Европейския съюз.
 • Портал Европа
  Специализирана в разработването на анализи и осигуряване на техническа помощ Интернет страница, съдържаща изчерпателна информация за политиките на Европейския съюз и участието на България в тях. На страницата могат да се намерят много полезни препратки към различните Европейски институции, информационни портали, законодателство, програми и други.
 • Европейски документационен център
  Европейски документационни центрове помагат на университети и изследователски институти да поддържат и развиват образованието и изследването на европейските въпроси, насърчава ги да участват в дискусиите за Европа и съдействат на обикновените хора да научат повече за политиките на ЕС.
 • Европа Дневник
  Специализирано ежедневно издание, посветено на членството на България в Европейския съюз, европейски теми, анализи, коментари, програми и конкурси и др.
 • Национален център за информация и документация: Сайт на регулираните професии в България
  След присъединяването на България към Европейския съюз българските граждани, при определени условия, получават правото да търсят работа, да упражняват професия, включително и регулирана, да предоставят услуги и да развиват бизнес във всяка друга държава членка на ЕС, а също така и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Специализирана информация за Европейския съюз

Интернет страница, съдържаща важна информация относно социалната защита на хората, които се възползват от свободата на движение в рамките на Европейския съюз.

Бюро МЕДИА Деск – София
Програма „МЕДИА” е програма на Европейския съюз, която има за цел да подобри конкурентноспособността на европейската аудиовизуална индустрия чрез поредица от насърчителни мерки. Бюро МЕДИА Деск – София предоставя допълнителна информация за процедурите по кандидатстване, срокове и детайли от програма „МЕДИА”.

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации